.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa / myszkowski, pow. / Poraj, gm.
Poraj, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10634
Powierzchnia: 58.53 km2
Zaludnienie: 181 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 8706
L. wyd. kart: 3028
34.78%
brak32.76%33.30%33.84%34.38%34.92%35.46%36.00%36.54%37.08%37.62% 
............
danych33.29%33.83%34.37%34.91%35.45%35.99%36.53%37.07%37.61%38.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Poraju, ul. Górnicza 18183669269265237.69
2Urząd Gminy w Poraju, ul. Jasna 21178361661657934.55
3Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, ul. Mickiewicza 1104427727726726.53
4Szkoła Podstawowa w Choroniu, ul. Szkolna 9100128628627828.57
5Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej, Kuźnica Stara 3455316916916630.56
6Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Masłońskim, ul. Sportowa 1153819519518636.25
7Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisko, ul. Szkolna 20195179379375240.65
  Poraj, gm. 8706 3028 3028 2880 34.78

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca