.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / cieszyński, pow. / Strumień, gm.
Strumień, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11871
Powierzchnia: 58.4 km2
Zaludnienie: 203 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 9095
L. wyd. kart: 3815
41.95%
brak31.82%33.56%35.30%37.04%38.78%40.52%42.26%44.00%45.74%47.48% 
............
danych33.55%35.29%37.03%38.77%40.51%42.25%43.99%45.73%47.47%49.22% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum w Strumieniu ul. 1 Maja 38141369869867249.40
2Szkoła Podstawowa w Strumieniu ul. Młyńska 8117758358356149.53
3Szkoła Podstawowa w Pruchnej ul. Główna 60192071371367737.14
4Szkoła Podstawowa w Drogomyślu ul. Główna 15160852552550532.65
5Szkoła Podstawowa w Zabłociu ul. Bielska 3697639239237140.16
6Świetlica Wiejska w Bąkowie ul. Osiedlowa 1110545145143040.81
7Przedszkole w Zbytkowie ul. Wyzwolenia 4989645345343450.56
  Strumień, gm. 9095 3815 3815 3650 41.95

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca