.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / brzozowski, pow. / Dydnia, gm.
Dydnia, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8489
Powierzchnia: 130.02 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 12
L. obw. z których
spłynęły dane:
12
L. upr. do głos.: 6274
L. wyd. kart: 2148
34.24%
brak34.23%35.97%37.71%39.45%41.19%42.93%44.67%46.41%48.15%49.89% 
............
danych35.96%37.70%39.44%41.18%42.92%44.66%46.40%48.14%49.88%51.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dydni114139639636834.71
2Dom Ludowy w Grabówce41813913913133.25
3Dom Ludowy w Jabłonce82134434432341.90
4Dom Ludowy w Końskiem35097979327.71
5Świetlica Wiejska w Krzemiennej35513313312237.46
6Dom Ludowy w Krzywem32514914914645.85
7Szkoła Podstawowa w Niebocku117037737736732.22
8Szkoła Podstawowa w Niewistce22784847637.00
9Szkoła Podstawowa w Obarzymie29494948731.97
10Dom Strażaka w Temeszowie25585858233.33
11Dom Ludowy w Witryłowie46881817817.31
12Dom Ludowy w Wydrnej45016916916337.56
  Dydnia, gm. 6274 2148 2148 2036 34.24

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca