.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / brzozowski, pow. ...
brzozowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 67306
Powierzchnia: 540.39 km2
Zaludnienie: 124 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 57
L. obw. z których
spłynęły dane:
57
L. upr. do głos.: 50415
L. wyd. kart: 19718
39.11%
brak34.23%35.97%37.71%39.45%41.19%42.93%44.67%46.41%48.15%49.89% 
............
danych35.96%37.70%39.44%41.18%42.92%44.66%46.40%48.14%49.88%51.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
180201Brzozów, gm.2016978057781754838.70
180202Domaradz, gm.461816991699162036.79
180203Dydnia, gm.627421482148203634.24
180204Haczów, gm.711726192619254036.80
180205Jasienica Rosielna, gm.543028022800271351.60
180206Nozdrzec, gm.680726452641250838.86
  brzozowski, pow. 50415 19718 19688 18965 39.11
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto632927622761266943.64
2Wieś4408616956169271629638.46
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0003024611913119071141739.39
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0002016978057781754838.70
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca