.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / strzelecki, pow. / Zawadzkie, gm.
Zawadzkie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12932
Powierzchnia: 82.24 km2
Zaludnienie: 157 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 10345
L. wyd. kart: 2750
26.58%
brak24.42%25.33%26.24%27.15%28.06%28.97%29.88%30.79%31.70%32.61% 
............
danych25.32%26.23%27.14%28.05%28.96%29.87%30.78%31.69%32.60%33.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul.Dębowa 13153735735734223.23
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, ul.Opolska 47178849849847427.85
3Przedszkole Publiczne Nr 2 w Zawadzkiem, ul.Paderewskiego 1164956956955234.51
4Zespół Szkół Mechaniczno-Hutniczych w Zawadzkiem, ul.Opolska 2a174040540538723.28
5Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędowicach, ul.Strzelecka 35201453753751126.66
6Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielczy, ul Księdza Wajdy 12161738438436723.75
  Zawadzkie, gm. 10345 2750 2750 2633 26.58

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca