.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / strzelecki, pow. / Kolonowskie, gm.
Kolonowskie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6251
Powierzchnia: 83.61 km2
Zaludnienie: 74 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5130
L. wyd. kart: 1360
26.51%
brak24.42%25.33%26.24%27.15%28.06%28.97%29.88%30.79%31.70%32.61% 
............
danych25.32%26.23%27.14%28.05%28.96%29.87%30.78%31.69%32.60%33.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Kolonowskie ul. 1 Maja 590726426324729.11
2Świetlica OSP, Kolonowskie ul.Leśna 6b99630030028230.12
3Szkoła Podstawowa, Kolonowskie ul. Jana Pawła II90621021019923.18
4Dom Aktywności Wiejskiej, Spórok ul. Guznera 149912812811525.65
5Szkoła Podstawowa, Staniszcze Małe ul. Szkolna 193524124122425.78
6Publiczne Przedszkole Staniszcze Wielkie ul. Kościelna 1588721721720924.46
  Kolonowskie, gm. 5130 1360 1359 1276 26.51

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca