.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / oleski, pow. / Dobrodzień, gm.
Dobrodzień, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10663
Powierzchnia: 162.84 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 8466
L. wyd. kart: 2120
25.04%
brak23.30%24.72%26.14%27.56%28.98%30.40%31.82%33.24%34.66%36.08% 
............
danych24.71%26.13%27.55%28.97%30.39%31.81%33.23%34.65%36.07%37.50% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu ul. Oleska 7207860860557329.26
2Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu ul. Piastowska 17220656356353425.52
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy ul. Kolejowa 27100819719718619.54
4Publiczna Szkoła Podstawowa Pludry ul. Aleja Wyzwolenia 4b178847947946126.79
5Publiczna Szkoła Podstawowa Szemrowice ul. Wiejska 272713013011417.88
6Budynek byłej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędowicach ul. Dobrodzieńska 865914314313321.70
  Dobrodzień, gm. 8466 2120 2117 2001 25.04

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca