.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / kędzierzyńsko-kozielski, pow. / Pawłowiczki, gm.
Pawłowiczki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8743
Powierzchnia: 153.58 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 6882
L. wyd. kart: 1675
24.34%
brak24.33%25.56%26.79%28.02%29.25%30.48%31.71%32.94%34.17%35.40% 
............
danych25.55%26.78%28.01%29.24%30.47%31.70%32.93%34.16%35.39%36.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP w Pawłowiczkach156645945941929.31
2Świetlica Wiejska w Ostrożnicy98519719718220.00
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu48615815815132.51
4Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jakubowicach130721221219416.22
5Wiejski Dom Kultury w Gościęcinie174141241239223.66
6Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach79723723721729.74
  Pawłowiczki, gm. 6882 1675 1675 1555 24.34

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca