.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / kędzierzyńsko-kozielski, pow. / Cisek, gm.
Cisek, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6356
Powierzchnia: 70.89 km2
Zaludnienie: 89 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 5089
L. wyd. kart: 1329
26.12%
brak24.33%25.56%26.79%28.02%29.25%30.48%31.71%32.94%34.17%35.40% 
............
danych25.55%26.78%28.01%29.24%30.47%31.70%32.93%34.16%35.39%36.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury, Cisek, ul. Planetorza 30202848748746424.01
2Wiejski Dom Kultury, Nieznaszyn, ul. Wiejska 2592519319317620.86
3Szkoła Podstawowa, Łany, ul. Główna 98a166449949847229.99
4Dom Strażaka, Roszowicki Las, ul. Kochanowskiego 6347215015014431.78
  Cisek, gm. 5089 1329 1328 1256 26.12

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca