.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Opole / głubczycki, pow. / Branice, gm.
Branice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7561
Powierzchnia: 121.87 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 6137
L. wyd. kart: 1879
30.62%
brak25.42%26.60%27.78%28.96%30.14%31.32%32.50%33.68%34.86%36.04% 
............
danych26.59%27.77%28.95%30.13%31.31%32.49%33.67%34.85%36.03%37.22% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Branicach192958258255030.17
2Świetlica Wiejska w Wysokiej66116416414824.81
3Szkoła Podstawowa we Włodzieninie135233233232224.56
4Szkoła Podstawowa w Uciechowicach72423623622232.60
5Wiejski Dom Kultury w Bliszczycach48814714713530.12
6Świetlica Wiejska w Lewicach51118618618436.40
7Stołówka w pawilonie J. Woj. Szpitala w Branicach ul. Szpitalna 1824880807532.26
8Swietlica DPS w Dzbańcach Osiedle10767675862.62
9Świetlica DPS w Boboluszkach 715543434078.18
10Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach pok. 1126242424067.74
  Branice, gm. 6137 1879 1879 1774 30.62

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca