.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa I / Warszawa, m. / Wilanów
Wilanów
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 12982
Powierzchnia: 36.73 km2
Zaludnienie: 353 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 11029
L. wyd. kart: 6817
61.81%
brak45.57%47.20%48.83%50.46%52.09%53.72%55.35%56.98%58.61%60.24% 
............
danych47.19%48.82%50.45%52.08%53.71%55.34%56.97%58.60%60.23%61.87% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
452ul. Gubinowska 28/30(Zespół Szkół Sportowych nr 2 im.Wandy Rutkiewicz)165910741074106064.74
453ul. Gubinowska 28/30(Przedszkole nr 56)219513351333132960.82
454ul. Gubinowska 28/30(Zespół Szkół Sportowych nr 2 im.Wandy Rutkiewicz)146493292590363.66
455ul. Wiertnicza 26(Zespół Szkół nr 79 im.Stanisława Kostki Potockiego)164910331033101062.64
456ul. Uprawna 9/17(Szkoła Podstawowa nr 169 im.Orła Białego)199511821182115559.25
457ul. Przyczółkowa 27(Szkoła Podstawowa nr 104 im.Macieja Rataja)133979279278259.15
458ul. Radosna 11(Biblioteka Publiczna)72846946945964.42
  Wilanów 11029 6817 6808 6698 61.81

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca