.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa I ...
Warszawa I, okr. 19
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1575958
Powierzchnia: 516.9 km2
Zaludnienie: 3048 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 980
L. obw. z których
spłynęły dane:
980
L. upr. do głos.: 1393568
L. wyd. kart: 781041
56.05%
brak55.46%57.08%58.70%60.32%61.94%63.56%65.18%66.80%68.42%70.04% 
............
danych57.07%58.69%60.31%61.93%63.55%65.17%66.79%68.41%70.03%71.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
146501Warszawa, m.134372874536274261172423955.47
149901Zagranica4984035679356113476171.59
  Warszawa I, okr. 19 1393568 781041 778222 759000 56.05
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto134372874536274261172423955.47
2Zagranica4984035679356113476171.59
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1Brak danych4984035679356113476171.59
2do 5 00000000.00 
3od 5 001 do 10 00000000.00 
4od 10 001 do 20 00000000.00 
5od 20 001 do 50 00000000.00 
6od 50 001 do 100 00000000.00 
7od 100 001 do 200 00000000.00 
8od 200 001 do 500 00000000.00 
9pow. 500 000134372874536274261172423955.47

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca