.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / pruszkowski, pow. / Michałowice, gm.
Michałowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 14374
Powierzchnia: 34.88 km2
Zaludnienie: 412 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 11480
L. wyd. kart: 6440
56.10%
brak44.78%45.92%47.06%48.20%49.34%50.48%51.62%52.76%53.90%55.04% 
............
danych45.91%47.05%48.19%49.33%50.47%51.61%52.75%53.89%55.03%56.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Michałowice ul. Szkolna 15 ,Szkoła Podstawowa238414151413139859.35
2Michałowice ul. Szkolna 15 Gimnazjum129767767766252.20
3Reguły ( gminny budynek w parku przy ul. Wiejskiej)113253553551747.26
4Pęcice ul. Zaułek 7(budynek świetlicy)75936536535548.09
5Komorów ul. Dąbrowskiej 12/20 Zespół Szkół Ogólnokształcących47822522522347.07
6Komorów ul. Dąbrowskiej 12/20 Zespół Szkół Ogólnokształcących208313681368135665.67
7Komorów ul. Dąbrowskiej 12/20 Zespół Szkół Ogólnokształcących199711261122111356.38
8Nowa Wieś ul. Główna 52a (budynek świetlicy)135072972972154.00
  Michałowice, gm. 11480 6440 6434 6345 56.10

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca