.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / pruszkowski, pow. / Michałowice, gm.
Michałowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 14374
Powierzchnia: 34.88 km2
Zaludnienie: 412 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 8
L. obw. z których
spłynęły dane:
8
L. upr. do głos.: 11480
L. wyd. kart: 6441
56.11%
brak44.78%45.92%47.06%48.20%49.34%50.48%51.62%52.76%53.90%55.04% 
............
danych45.91%47.05%48.19%49.33%50.47%51.61%52.75%53.89%55.03%56.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Michałowice ul. Szkolna 15 ,Szkoła Podstawowa238414151414136059.35
2Michałowice ul. Szkolna 15 Gimnazjum129767767465052.20
3Reguły ( gminny budynek w parku przy ul. Wiejskiej)113253553551147.26
4Pęcice ul. Zaułek 7(budynek świetlicy)75936536534448.09
5Komorów ul. Dąbrowskiej 12/20 Zespół Szkół Ogólnokształcących47822522521747.07
6Komorów ul. Dąbrowskiej 12/20 Zespół Szkół Ogólnokształcących208313681368130665.67
7Komorów ul. Dąbrowskiej 12/20 Zespół Szkół Ogólnokształcących199711271123108456.43
8Nowa Wieś ul. Główna 52a (budynek świetlicy)135072972971254.00
  Michałowice, gm. 11480 6441 6433 6184 56.11

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca