.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / otwocki, pow. / Wiązowna, gm.
Wiązowna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8687
Powierzchnia: 102.12 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 7008
L. wyd. kart: 3065
43.74%
brak36.55%38.45%40.35%42.25%44.15%46.05%47.95%49.85%51.75%53.65% 
............
danych38.44%40.34%42.24%44.14%46.04%47.94%49.84%51.74%53.64%55.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Zakręcie ul. Szkolna 1189143843842749.16
2Klub Rolnika w Duchnowie ul.Wspólna 15738316416416042.82
3Szkoła Podstawowa w Wiązownie ul. Kościelna 20156870270269244.77
4Gminny Ośrodek Kultury , Rekreacji i Sportu w Wiązownie ul. Kościelna 36164781081080449.18
5Gminne Przedszkole w Pęclinie, nr 504631021029922.03
6Szkoła Podstawowa w Gliniance ul. Szkolna 1164067467365241.10
7Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Malcanowie ul. Mazowiecka 5541617517516842.07
  Wiązowna, gm. 7008 3065 3064 3002 43.74

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca