.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / otwocki, pow. / Wiązowna, gm.
Wiązowna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8687
Powierzchnia: 102.12 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 7008
L. wyd. kart: 3065
43.74%
brak36.52%38.42%40.32%42.22%44.12%46.02%47.92%49.82%51.72%53.62% 
............
danych38.41%40.31%42.21%44.11%46.01%47.91%49.81%51.71%53.61%55.52% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Zakręcie ul. Szkolna 1189143843842949.16
2Klub Rolnika w Duchnowie ul.Wspólna 15738316416416042.82
3Szkoła Podstawowa w Wiązownie ul. Kościelna 20156870270267844.77
4Gminny Ośrodek Kultury , Rekreacji i Sportu w Wiązownie ul. Kościelna 36164781081078849.18
5Gminne Przedszkole w Pęclinie, nr 504631021029822.03
6Szkoła Podstawowa w Gliniance ul. Szkolna 1164067467364841.10
7Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Malcanowie ul. Mazowiecka 5541617517416842.07
  Wiązowna, gm. 7008 3065 3063 2969 43.74

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca