.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chełm / Zamość, m.
Zamość, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 67486
Powierzchnia: 30.48 km2
Zaludnienie: 2214 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 31
L. obw. z których
spłynęły dane:
31
L. upr. do głos.: 53731
L. wyd. kart: 22452
41.79%
brak30.79%32.15%33.51%34.87%36.23%37.59%38.95%40.31%41.67%43.03% 
............
danych32.14%33.50%34.86%36.22%37.58%38.94%40.30%41.66%43.02%44.39% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1 (były Zespół Szkół Ekonomicznych) ul.Łukasińskiego 8, Zamość168656556554933.51
2Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 (były Zespół Szkół Mechanicznych) ul.Szczebrzeska 41, Zamość123052452449542.60
3Przedszkole nr 6 ul.Dolna 4, Zamość166875475473045.20
4P.PKS ul.Sadowa 6, Zamość187388288287547.09
5Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Orzeszkowej 28, Zamość180880880877544.69
6Gimnazjum nr 3 ul. Orzeszkowej 43, Zamość210384384382940.09
7Zespół szkół Ponadgimnazjalnych NR 4 (były Zespół Szkół Budowlanych) ul.Marszłaka J.Piłsudskiego 65, Zamość ul.Marszałka J.Piłsudskiego 65204081381078539.85
8Przedszkole nr 14 ul.Olchowa 11, Zamość197289189087245.18
9Hotel "Junior", Zamość, ul. Sikorskiego 6290511221122108438.62
10Szkoła Podstawowa nr 9 ul.Kalinowa 5 a, Zamość225288888686739.43
11Świetlica Szkół Katolickich im. Ojca Pio, Zamość ul. Sikorskiego 11117946446445539.36
12III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego 15, Zamość242699399397340.93
13Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ( Świetlica ), Zamość ul.Kilińskiego 62211590390386742.70
14Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość170277677575645.59
15PSS - Stołówka, ul. Peowiaków 92, Zamość112954354353348.10
16Dom Handlowy Delia S.A., ul. Prosta 1, Zamość196184884882943.24
17Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Zamojskiego 4, Zamość280213091309129146.72
18Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3 (były Zespół Szkół Elektrycznych) ul. Zamojskiego 62, Zamość282912581257123744.47
19Przedszkole nr 12, Zamość ul.Prymasa Wyszyńskiego 32196280980978741.23
20Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, Zamość96840640540241.94
21Świetlica Osiedlowa, ul. Obronna 13, Zamość47721221220644.44
22Zespół Kolegiów Nauczycielskich, ul. Sienkiewicza 5, Zamość183681881879744.55
23Była FIlia Szkoły Podstawowej Nr 2 , ul. Hrubieszowska 24, Zamość25591022102299639.94
24Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 15, Zamosć245687487485135.59
25Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego, Zamość ul.Prymasa Wyszyńskiego 50B169965265263838.38
26Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Orla 5, Zamość168473173171643.41
27Przedsiębiorstwo Usług Inwestorskich Lege-Artis, ul. Lwowska 40 C, Zamość239095395392639.87
28Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul.Lwowska 19, Zamość121046646646038.51
29Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 1434320820818760.64
30Zamojski Szpital Niepubliczny SP-zo.o.,Zamośc ul. Peowiaków 114254545338.03
31SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al.Jana Pawła II 10, Zamość32563636119.38
  Zamość, m. 53731 22452 22443 21882 41.79

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca