.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chełm / Zamość, m.
Zamość, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 67486
Powierzchnia: 30.48 km2
Zaludnienie: 2214 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 31
L. obw. z których
spłynęły dane:
31
L. upr. do głos.: 53731
L. wyd. kart: 22450
41.78%
brak30.79%32.15%33.51%34.87%36.23%37.59%38.95%40.31%41.67%43.03% 
............
danych32.14%33.50%34.86%36.22%37.58%38.94%40.30%41.66%43.02%44.39% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1 (były Zespół Szkół Ekonomicznych) ul.Łukasińskiego 8, Zamość168656456454933.45
2Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 (były Zespół Szkół Mechanicznych) ul.Szczebrzeska 41, Zamość123052452451042.60
3Przedszkole nr 6 ul.Dolna 4, Zamość166875475473345.20
4P.PKS ul.Sadowa 6, Zamość187388288285247.09
5Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Orzeszkowej 28, Zamość180880880878344.69
6Gimnazjum nr 3 ul. Orzeszkowej 43, Zamość210384384181140.09
7Zespół szkół Ponadgimnazjalnych NR 4 (były Zespół Szkół Budowlanych) ul.Marszłaka J.Piłsudskiego 65, Zamość ul.Marszałka J.Piłsudskiego 65204081381377139.85
8Przedszkole nr 14 ul.Olchowa 11, Zamość197289189083745.18
9Hotel "Junior", Zamość, ul. Sikorskiego 6290511221122108638.62
10Szkoła Podstawowa nr 9 ul.Kalinowa 5 a, Zamość225288888684339.43
11Świetlica Szkół Katolickich im. Ojca Pio, Zamość ul. Sikorskiego 11117946446345639.36
12III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego 15, Zamość242699399296440.93
13Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ( Świetlica ), Zamość ul.Kilińskiego 62211590390285642.70
14Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość170277677674345.59
15PSS - Stołówka, ul. Peowiaków 92, Zamość112954354152748.10
16Dom Handlowy Delia S.A., ul. Prosta 1, Zamość196184884881343.24
17Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Zamojskiego 4, Zamość280213091309127446.72
18Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3 (były Zespół Szkół Elektrycznych) ul. Zamojskiego 62, Zamość282912581257121144.47
19Przedszkole nr 12, Zamość ul.Prymasa Wyszyńskiego 32196280980978941.23
20Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, Zamość96840640539341.94
21Świetlica Osiedlowa, ul. Obronna 13, Zamość47721221220644.44
22Zespół Kolegiów Nauczycielskich, ul. Sienkiewicza 5, Zamość183681881879544.55
23Była FIlia Szkoły Podstawowej Nr 2 , ul. Hrubieszowska 24, Zamość25591022102298339.94
24Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 15, Zamosć245687487483635.59
25Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego, Zamość ul.Prymasa Wyszyńskiego 50B169965265263338.38
26Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Orla 5, Zamość168473173171543.41
27Przedsiębiorstwo Usług Inwestorskich Lege-Artis, ul. Lwowska 40 C, Zamość239095395392339.87
28Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul.Lwowska 19, Zamość121046646645438.51
29Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 1434320820819960.64
30Zamojski Szpital Niepubliczny SP-zo.o.,Zamośc ul. Peowiaków 114254545438.03
31SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al.Jana Pawła II 10, Zamość325626261`>19.08
  Zamość, m. 53731 22450 22438 21660 41.78

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca