.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wałbrzych / świdnicki, pow. / Marcinowice, gm.
Marcinowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6669
Powierzchnia: 95.91 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 4999
L. wyd. kart: 1629
32.59%
brak31.31%32.20%33.09%33.98%34.87%35.76%36.65%37.54%38.43%39.32% 
............
danych32.19%33.08%33.97%34.86%35.75%36.64%37.53%38.42%39.31%40.21% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Wiry 61 Szkoła Podstawowa96326526525727.52
2Mysłaków 22 Szkoła Podstawowa98730530529630.90
3Biała 46 Szkoła Podstawowa30592929030.16
4Chwałków 34 Świetlica wiejska33497978929.04
5Szczepanów 9"a" Gminna Biblioteka Publiczna133242442441831.83
6Śmiałowice 34 Świetlica wiejska33715014714744.51
7Marcinowice, ul.J.Tuwima 2 Urząd Gminy74129629628039.95
  Marcinowice, gm. 4999 1629 1626 1577 32.59

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca