.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wałbrzych / świdnicki, pow. / Marcinowice, gm.
Marcinowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6669
Powierzchnia: 95.91 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 4999
L. wyd. kart: 1629
32.59%
brak31.28%32.17%33.06%33.95%34.84%35.73%36.62%37.51%38.40%39.29% 
............
danych32.16%33.05%33.94%34.83%35.72%36.61%37.50%38.39%39.28%40.18% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Wiry 61 Szkoła Podstawowa96326526525327.52
2Mysłaków 22 Szkoła Podstawowa98730530529930.90
3Biała 46 Szkoła Podstawowa30592928730.16
4Chwałków 34 Świetlica wiejska33497979429.04
5Szczepanów 9"a" Gminna Biblioteka Publiczna133242442440631.83
6Śmiałowice 34 Świetlica wiejska33715015015044.51
7Marcinowice, ul.J.Tuwima 2 Urząd Gminy74129629629139.95
  Marcinowice, gm. 4999 1629 1629 1580 32.59

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca