.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy / Kandydaci
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer listy
Nazwa Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 
Skrót KW SDPL 
Partia (organ partii) "Socjaldemokracja Polska" 
Status Zarejestrowany 
Oznaczenie listy Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 
Status listy Zarejestrowana 

. . Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 31 . .
. .
. . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Status Informacje o kandydacie
1 CELIŃSKI Andrzej Bohdan Kandydat został zarejestrowany Zawód: socjolog
Miejscowość: Wyszogród
Partia (poparcie): członek Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
2 STRYJAK Cezary Andrzej Kandydat został zarejestrowany Zawód: politolog
Miejscowość: Chorzów
Partia (poparcie): członek Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
3 PACA Monika Maria Kandydat został zarejestrowany Zawód: prawnik
Miejscowość: Katowice
Partia (poparcie): członek Zielonych 2004
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
4 BŁASZCZYK Józef Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik
Miejscowość: Ruda Śląska
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
5 TOMASZEWSKI Wiesław Przemysław Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier technolog materiałów
Miejscowość: Katowice
Partia (poparcie): członek Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
6 DUDEK Marek Sebastian Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier inżynierii materiałowej i metalurgii
Miejscowość: Chorzów
Partia (poparcie): członek Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
7 KALISZCZAK Anna Teresa Kandydat został zarejestrowany Zawód: pedagog socjalny
Miejscowość: Mysłowice
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
8 KASPEREK Jerzy Jacek Kandydat został zarejestrowany Zawód: kierownik robót budowlanych
Miejscowość: Ruda Śląska
Partia (poparcie): członek Unii Pracy
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
9 PAWŁOWSKA Izabela Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczycielka
Miejscowość: Ruda Śląska
Partia (poparcie): członek Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
10 CHEMICZ Karolina Anna Kandydat został zarejestrowany Zawód: studentka
Miejscowość: Tychy
Partia (poparcie): członek Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
11 KLIKIEWICZ Antoni Kandydat został zarejestrowany Zawód: muzyk
Miejscowość: Katowice
Partia (poparcie): członek Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
12 OSMENDA Józef Ernest Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier górnik
Miejscowość: Ruda Śląska
Partia (poparcie): członek Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
13 ROMAN Mirosław Kandydat został zarejestrowany Zawód: politolog
Miejscowość: Piekary Śląskie
Partia (poparcie): członek Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
14 BRODACKA Katarzyna Kandydat został zarejestrowany Zawód: przedsiębiorca
Miejscowość: Katowice
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
15 PONIEWSKI Filip Kazimierz Kandydat został zarejestrowany Zawód: student prawa
Miejscowość: Libiąż
Partia (poparcie): członek Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
16 STRASZAK Łukasz Marcin Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik hotelarz
Miejscowość: Piekary Śląskie
Partia (poparcie): członek Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
17 ŁOZIŃSKI Zdzisław Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik elektryk
Miejscowość: Chorzów
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
18 POPCZYK Klaudia Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik ekonomista
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Partia (poparcie): członek Socjaldemokracji Polskiej (SDPL)
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
19 WOŹNIAK Teresa Kandydat został zarejestrowany Zawód: pielęgniarka
Miejscowość: Katowice
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
20 SZCZERBA Henryk Kandydat został zarejestrowany Zawód: lekarz medycyny - chirurg
Miejscowość: Katowice
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca