.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy / Kandydaci
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer listy
Nazwa Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 
Skrót KW SDPL 
Partia (organ partii) "Socjaldemokracja Polska" 
Status Zarejestrowany 
Oznaczenie listy Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 
Status listy Zarejestrowana 

. . Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 28 . .
. .
. . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Status Informacje o kandydacie
1 KASPRZYK Jacek Kandydat został zarejestrowany Zawód: pedagog pracy
Miejscowość: Częstochowa
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
2 KLEPACZ Jarosław Henryk Kandydat został zarejestrowany Zawód: pracownik techniczny
Miejscowość: Częstochowa
Partia (poparcie): członek Unii Pracy
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
3 MUSIALIK Mariusz Krzysztof Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier hutnik
Miejscowość: Poraj
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
4 KŁUDKA Jerzy Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier mechanizator rolnictwa
Miejscowość: Waleńczów gmina Opatów
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
5 SOLUCH Zenon Kandydat został zarejestrowany Zawód: pedagog
Miejscowość: Wręczyca Wielka
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
6 WITCZAK Arkadiusz Konrad Kandydat został zarejestrowany Zawód: specjalista ds. zarządzania
Miejscowość: Wierzchowisko
Partia (poparcie): członek Unii Pracy
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
7 CIERNIEWSKA-MUSKAŁA Grażyna Teresa Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczyciel
Miejscowość: Częstochowa
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
8 KALL Kamilla Anna Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Węglowice
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
9 GARNCARZ Janusz Tomasz Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier elektroenergetyk
Miejscowość: Żarki
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
10 SYGUDA Marcin Artur Kandydat został zarejestrowany Zawód: przediębiorca
Miejscowość: Kłobuck
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
11 AUGUSTYN-PAŁĘGA Halina Elżbieta Kandydat został zarejestrowany Zawód: inspektor
Miejscowość: Tomiszowice
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
12 KNOFF Zbigniew Paweł Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier transportu
Miejscowość: Myszków
Partia (poparcie): członek "Socjaldemokracji Polskiej"
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
13 JONCZY Małgorzata Kandydat został zarejestrowany Zawód: psycholog-pedagog
Miejscowość: Gliwice
Partia (poparcie): członek Zielonych 2004
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca