.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy / Kandydaci
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer listy
Nazwa Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 
Skrót KW SDPL 
Partia (organ partii) "Socjaldemokracja Polska" 
Status Zarejestrowany 
Oznaczenie listy KW SDPL 
Status listy Zarejestrowana 

. . Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 27 . .
. .
. . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Status Informacje o kandydacie
1 KOBIELUSZ Antoni Kandydat został zarejestrowany Zawód: dr nauk humanistycznych, politolog
Miejscowość: Bielsko-Biała
Partia (poparcie): członek SDPL
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
2 SZTWIERTNIA Jan Kandydat został zarejestrowany Zawód: inż. technolog
Miejscowość: Cisownica, Goleszów
Partia (poparcie): członek SDPL
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
3 BIŁEŃKI Dariusz Kandydat został zarejestrowany Zawód: elektronik
Miejscowość: Bielsko-Biała
Partia (poparcie): członek UP
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
4 SZCZOTKA Agnieszka Kandydat został zarejestrowany Zawód: mgr pedagogiki
Miejscowość: Sól, Rajcza
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
5 PISTELOK Jerzy Kandydat został zarejestrowany Zawód: ogrodnik
Miejscowość: Pszczyna-Poręba
Partia (poparcie): członek SDPL
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
6 GIZA Grażyna Maria Kandydat został zarejestrowany Zawód: mgr ekonomii
Miejscowość: Gościejów, Wisła
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
7 KOTKOWSKA Bożena Teresa Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczyciel
Miejscowość: Bielsko-Biała
Partia (poparcie): członek SDPL
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 
8 TOMICZEK Andrzej Kandydat został zarejestrowany Zawód: mistrz stolarstwa
Miejscowość: Ustroń
Partia (poparcie): członek SDPL
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
9 KORNAŚ Mariusz Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik mechanik
Miejscowość: Skoczów
Partia (poparcie): członek SDPL
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
10 TARGOSZ-BIELECKA Bożenna Kandydat został zarejestrowany Zawód: restaurator
Miejscowość: Wisła
Partia (poparcie): członek SDPL
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
11 BAK Agnieszka Magdalena Kandydat został zarejestrowany Zawód: pracownik biurowy
Miejscowość: Bielsko-Biała
Partia (poparcie): członek SDPL
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
12 HUTMAN-WILCZEK Bogusław Kandydat został zarejestrowany Zawód: pedagog resocjalizacji
Miejscowość: Wieprz
Partia (poparcie): członek SDPL
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
13 FUJA Łukasz Stanisław Kandydat został zarejestrowany Zawód: student
Miejscowość: Gliwice
Partia (poparcie): członek "Zieloni"
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca