.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy / Kandydaci
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer listy 13 
Nazwa Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 
Skrót KWW O.K.O. 
Partia (organ partii)  
Status Zarejestrowany 
Oznaczenie listy Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska 
Status listy Zarejestrowana 

. . Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 15 . .
. .
. . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Status Informacje o kandydacie
1 PĘGIEL Adam Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Tarnów
Partia (poparcie): członek KPEiR
Złożył następujące oświadczenie: pracowałem i pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
2 GĘBIŚ Piotr Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier mechanik
Miejscowość: Łęg Tarnowski
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
3 SZCZUPAK Wiesław Andrzej Kandydat został zarejestrowany Zawód: redaktor
Miejscowość: Tarnów
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
4 ŚWIERZOWSKI Paweł Józef Kandydat został zarejestrowany Zawód: przedsiębiorca
Miejscowość: Tarnów
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
5 BANASIK Adam Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier pożarnictwa
Miejscowość: Tarnów
Partia (poparcie): członek KPEiR
Złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
6 WAYDOWICZ Teresa Kandydat został zarejestrowany Zawód: przedsiębiorca
Miejscowość: Tarnów
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
7 MAŁYSA Danuta Kandydat został zarejestrowany Zawód: pielęgniarka
Miejscowość: Tarnów
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
8 POGODA Edward Kandydat został zarejestrowany Zawód: prawnik
Miejscowość: Tarnów
Partia (poparcie): członek KPEiR
Złożył następujące oświadczenie: pracowałem i pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
9 JAŚKIEWICZ Antoni Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier górnik
Miejscowość: Targowisko
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
10 ULANECKI Janusz Kandydat został zarejestrowany Zawód: przedsiębiorca
Miejscowość: Tarnów
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
11 SKRZYNIARZ Józef Tadeusz Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier budownictwa
Miejscowość: Tarnów
Partia (poparcie): członek KPEiR
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
12 ANACKI Dariusz Jacek Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik elektro-energetyk
Miejscowość: Tarnów
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
13 KORCZYK Ryszard Kandydat został zarejestrowany Zawód: przedsiębiorca
Miejscowość: Tarnów
Partia (poparcie): członek KPEiR
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
14 BOGDALSKA Jolanta Elżbieta Kandydat został zarejestrowany Zawód: sprzedawca
Miejscowość: Warszawa
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
15 SKOMIAŁ Magdalena Kandydat został zarejestrowany Zawód: politolog
Miejscowość: Różyce
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca