.
.
 
 
. .
Komitet wyborczy / Kandydaci
.
. . Informacje o Komitecie Wyborczym . .
. .
. . . . . .
Numer listy 17 
Nazwa Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 
Skrót  
Partia (organ partii) "Dom Ojczysty" 
Status Zarejestrowany 
Oznaczenie listy Komitet Wyborczy Dom Ojczysty 
Status listy Zarejestrowana 

. . Lista kandydatów komitetu zarejestrowana w okręgu wyborczym nr 26 . .
. .
. . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Status Informacje o kandydacie
1 KRAWIEC Paweł Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczyciel
Miejscowość: Przewłoka
Partia (poparcie): członek "Domu Ojczystego"
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
2 DOJAS Ireneusz Jan Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik dentystyczny
Miejscowość: Gdynia
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
3 PRANGE Witold Marek Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Puck
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
4 WYSOCKI Jaromir Zbigniew Kandydat został zarejestrowany Zawód: przedsiębiorca
Miejscowość: Sopot
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
5 DZIANACH Mariola Janina Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik bhp
Miejscowość: Mosty
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
6 RĄCZKA Mirosław Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik mechanik
Miejscowość: Rekowo Górne
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
7 POKRACZYŃSKI Stefan Tadeusz Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier elektryk
Miejscowość: Rumia
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
8 PATALAS Norbert Kandydat został zarejestrowany Zawód: inżynier budownictwa lądowego
Miejscowość: Gdynia
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
9 MIŁEK Ewa Katarzyna Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczycielka
Miejscowość: Sopot
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
10 BURNATOWICZ Wojciech Kandydat został zarejestrowany Zawód: marynarz
Miejscowość: Gdynia
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
11 KALIŃSKI Mirosław Krzysztof Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczyciel
Miejscowość: Kościerzyna
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
12 WIKA Roman Franciszek Kandydat został zarejestrowany Zawód: marynarz
Miejscowość: Rumia
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
13 GOLECKA Małgorzata Kandydat został zarejestrowany Zawód: studentka
Miejscowość: Kobylnica
Partia (poparcie): członek "ZChN"
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
14 ULRYCH Stanisław Kazimierz Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Kczewo
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
15 ARCHACKA Wanda Maria Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Słupsk
Partia (poparcie): członek "ZChN"
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
16 SCHWICHTENBERG Witold Jan Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik mechanik
Miejscowość: Wejherowo
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
17 MURAWKA Małgorzata Kandydat został zarejestrowany Zawód: studentka
Miejscowość: Gdynia
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
18 ROSTANKOWSKI Antoni Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Reda
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
19 MILEWCZYK Halina Krystyna Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik spożywczy
Miejscowość: Słupsk
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
20 URBAŃSKI Roman Józef Kandydat został zarejestrowany Zawód: technik bhp
Miejscowość: Bąk
Partia (poparcie): członek Organizacji Narodu Polskiego - Ligi Polskiej
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
21 BOJANOWSKA Renata Joanna Kandydat został zarejestrowany Zawód: pracownik umysłowy
Miejscowość: Słupsk
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
22 DEMIDOK Irena Kandydat został zarejestrowany Zawód: emerytka
Miejscowość: Słupsk
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
23 SIWOŁOWSKI Jerzy Kandydat został zarejestrowany Zawód: ichtiolog
Miejscowość: Gdynia
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
24 ŻEREK Krystyna Kandydat został zarejestrowany Zawód: emerytka
Miejscowość: Słupsk
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
25 GRUBER Sylwia Monika Kandydat został zarejestrowany Zawód: nauczycielka
Miejscowość: Słupsk
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
26 JANKOWSKI Edward Kandydat został zarejestrowany Zawód: ekonomista
Miejscowość: Słupsk
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca