.
.
 
 
. .
Okręg Wyborczy / Wykaz Komitetów
.
. . Okręgi Wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Łódź
Łódź, okr. 9
Dane statystyczne
Liczba list: 17
Liczba kandydatów: 275
   kobiet: 79 (28.73%)
   mężczyzn: 196 (71.27%)
Liczba mandatów: 10
Liczba kandydatów/mandat: 27
Średni wiek: 46
   kobiet: 47
   mężczyzn: 46
Najmłodszy: 21
Najstarszy: 80
7 11 14 17
. . . .
10 13 16 19

. . Wykaz komitetów, które zarejestrowały listy w okręgu . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Lista Nazwa Status listy Liczba Średni wiek
kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
 1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny Zarejestrowana 13 3 23.08 10 76.92 56 40 60
 2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Zarejestrowana 13 4 30.77 9 69.23 47 48 46
 3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin Zarejestrowana 20 4 20.00 16 80.00 46 53 44
 4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl Zarejestrowana 20 6 30.00 14 70.00 42 40 43
 5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej Zarejestrowana 15 9 60.00 6 40.00 45 48 39
 6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Zarejestrowana 20 5 25.00 15 75.00 50 50 50
 7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Zarejestrowana 18 7 38.89 11 61.11 52 55 51
 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Zarejestrowana 20 7 35.00 13 65.00 44 46 44
 9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej Zarejestrowana 12 6 50.00 6 50.00 49 50 48
 10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarejestrowana 18 5 27.78 13 72.22 44 38 46
 11 Komitet Wyborczy Centrum Zarejestrowana 17 5 29.41 12 70.59 51 55 49
 12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke Zarejestrowana 16 1 6.25 15 93.75 42 35 42
 13 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska Zarejestrowana 15 6 40.00 9 60.00 50 41 56
 15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Zarejestrowana 20 5 25.00 15 75.00 47 46 47
 16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP Zarejestrowana 14 5 35.71 9 64.29 38 47 33
 18 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski Zarejestrowana 11 0 0.00 11 100.00 40 0 40
 19 Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy Zarejestrowana 13 1 7.69 12 92.31 47 25 49
Σ     275 79 28.73 196 71.27 46 47 46

. . Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
21 - 29 39 14.18 9 3.27 30 10.91
30 - 39 47 17.09 14 5.09 33 12.00
40 - 49 69 25.09 21 7.64 48 17.45
50 - 59 78 28.36 24 8.73 54 19.64
60 - 69 35 12.73 10 3.64 25 9.09
70 i więcej 7 2.55 1 0.36 6 2.18
ogółem 275 100.00 79 28.73 196 71.27


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca