.
.
 
 
. .
Okręg Wyborczy / Wykaz Komitetów
.
. . Okręgi Wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rybnik
Rybnik, okr. 30
Dane statystyczne
Liczba list: 14
Liczba kandydatów: 211
   kobiet: 42 (19.91%)
   mężczyzn: 169 (80.09%)
Liczba mandatów: 9
Liczba kandydatów/mandat: 23
Średni wiek: 43
   kobiet: 41
   mężczyzn: 43
Najmłodszy: 21
Najstarszy: 75
7 11 14 17
. . . .
10 13 16 19

. . Wykaz komitetów, które zarejestrowały listy w okręgu . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Lista Nazwa Status listy Liczba Średni wiek
kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
 1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny Zarejestrowana 13 4 30.77 9 69.23 39 38 39
 2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Zarejestrowana 16 1 6.25 15 93.75 42 32 43
 3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin Zarejestrowana 18 4 22.22 14 77.78 42 44 42
 4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl Zarejestrowana 13 2 15.38 11 84.62 44 35 46
 5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej Zarejestrowana 15 3 20.00 12 80.00 42 50 40
 6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Zarejestrowana 18 6 33.33 12 66.67 42 42 42
 7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Zarejestrowana 18 5 27.78 13 72.22 43 39 45
 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Zarejestrowana 18 1 5.56 17 94.44 46 50 46
 9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej Zarejestrowana 14 2 14.29 12 85.71 42 40 42
 10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarejestrowana 18 3 16.67 15 83.33 52 48 53
 11 Komitet Wyborczy Centrum Zarejestrowana 10 4 40.00 6 60.00 40 36 43
 12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke Zarejestrowana 13 1 7.69 12 92.31 35 22 36
 13 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 14 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca Zarejestrowana 13 4 30.77 9 69.23 41 37 44
 15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Zarejestrowana 14 2 14.29 12 85.71 46 62 43
 16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP Oddalenie skargi przez sąd 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
Σ     211 42 19.91 169 80.09 43 41 43

. . Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
21 - 29 35 16.59 10 4.74 25 11.85
30 - 39 47 22.27 6 2.84 41 19.43
40 - 49 53 25.12 12 5.69 41 19.43
50 - 59 64 30.33 11 5.21 53 25.12
60 - 69 9 4.27 2 0.95 7 3.32
70 i więcej 3 1.42 1 0.47 2 0.95
ogółem 211 100.00 42 19.91 169 80.09


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca