.
.
 
 
. .
Okręg Wyborczy / Wykaz Komitetów
.
. . Okręgi Wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kraków
Kraków, okr. 13
Dane statystyczne
Liczba list: 13
Liczba kandydatów: 282
   kobiet: 71 (25.18%)
   mężczyzn: 211 (74.82%)
Liczba mandatów: 13
Liczba kandydatów/mandat: 21
Średni wiek: 44
   kobiet: 44
   mężczyzn: 44
Najmłodszy: 21
Najstarszy: 85
7 11 14 17
. . . .
10 13 16 19

. . Wykaz komitetów, które zarejestrowały listy w okręgu . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Lista Nazwa Status listy Liczba Średni wiek
kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
 1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny Zarejestrowana 13 5 38.46 8 61.54 49 54 46
 2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Zarejestrowana 22 4 18.18 18 81.82 44 37 45
 3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin Zarejestrowana 25 4 16.00 21 84.00 38 34 38
 4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl Zarejestrowana 24 6 25.00 18 75.00 39 46 37
 5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej Zarejestrowana 26 7 26.92 19 73.08 44 37 46
 6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Zarejestrowana 26 5 19.23 21 80.77 45 45 45
 7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Zarejestrowana 20 5 25.00 15 75.00 47 51 46
 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Zarejestrowana 26 6 23.08 20 76.92 42 39 43
 9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej Zarejestrowana 17 9 52.94 8 47.06 43 42 46
 10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarejestrowana 22 7 31.82 15 68.18 49 44 51
 11 Komitet Wyborczy Centrum Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke Zarejestrowana 20 2 10.00 18 90.00 42 56 40
 13 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 14 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca Zarejestrowana 15 4 26.67 11 73.33 48 52 47
 15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Zarejestrowana 26 7 26.92 19 73.08 48 46 49
 17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 18 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
Σ     282 71 25.18 211 74.82 44 44 44

. . Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
21 - 29 53 18.79 14 4.96 39 13.83
30 - 39 51 18.09 12 4.26 39 13.83
40 - 49 72 25.53 21 7.45 51 18.09
50 - 59 75 26.60 16 5.67 59 20.92
60 - 69 24 8.51 6 2.13 18 6.38
70 i więcej 7 2.48 2 0.71 5 1.77
ogółem 282 100.00 71 25.18 211 74.82


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca