.
.
 
 
. .
Okręg Wyborczy / Wykaz Komitetów
.
. . Okręgi Wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz
Sieradz, okr. 11
Dane statystyczne
Liczba list: 13
Liczba kandydatów: 237
   kobiet: 61 (25.74%)
   mężczyzn: 176 (74.26%)
Liczba mandatów: 12
Liczba kandydatów/mandat: 19
Średni wiek: 43
   kobiet: 41
   mężczyzn: 44
Najmłodszy: 21
Najstarszy: 77
7 11 14 17
. . . .
10 13 16 19

. . Wykaz komitetów, które zarejestrowały listy w okręgu . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
Lista Nazwa Status listy Liczba Średni wiek
kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
 1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny Zarejestrowana 15 4 26.67 11 73.33 52 54 51
 2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Zarejestrowana 13 2 15.38 11 84.62 45 38 46
 3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin Zarejestrowana 23 6 26.09 17 73.91 35 33 36
 4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl Zarejestrowana 18 3 16.67 15 83.33 45 46 45
 5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej Zarejestrowana 14 4 28.57 10 71.43 47 44 48
 6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Zarejestrowana 23 5 21.74 18 78.26 40 36 41
 7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Zarejestrowana 17 6 35.29 11 64.71 43 37 46
 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Zarejestrowana 17 5 29.41 12 70.59 47 48 47
 9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej Zarejestrowana 15 8 53.33 7 46.67 43 42 45
 10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarejestrowana 22 1 4.55 21 95.45 47 54 46
 11 Komitet Wyborczy Centrum Unieważnione po wydruku kart 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 13 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska Zarejestrowana 15 5 33.33 10 66.67 37 42 35
 15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Zarejestrowana 22 3 13.64 19 86.36 42 48 41
 16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP Zarejestrowana 23 9 39.13 14 60.87 41 34 46
 18 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
Σ     237 61 25.74 176 74.26 43 41 44

. . Liczba kandydatów w przedziałach wiekowych . .
. .
. . . . . . . . . . .
w wieku liczba kandydatów % ogółem kobiety mężczyźni
liczba % liczba %
21 - 29 43 18.14 15 6.33 28 11.81
30 - 39 41 17.30 13 5.49 28 11.81
40 - 49 74 31.22 15 6.33 59 24.89
50 - 59 69 29.11 16 6.75 53 22.36
60 - 69 8 3.38 2 0.84 6 2.53
70 i więcej 2 0.84 0 0.00 2 0.84
ogółem 237 100.00 61 25.74 176 74.26


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca