.
.
 
 
. .
Okręgowa Komisja Wyborcza / Zielona Góra
.
. . Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej . .
. .
. . . . . .
Miejscowość Zielona Góra 
Adres 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7 
Telefon 068 3202448 

. . Skład Okręgowej Komisji Wyborczej . .
. .
. . . . . . .
Lp Nazwisko i imiona Stanowisko Tytuł
 1CIEŚLA-SERŻYSKO Stefania Przewodniczący sędzia Sądu Okręgowego (w stanie spoczynku), Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze  
 2CIERKOŃSKI Krzysztof Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim  
 3HOSZOWSKI Bogumił Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  
 4CIĄŻYŃSKI Andrzej Członek sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  
 5IWANOWSKI Mirosław Członek sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  
 6KLIMEK-ZIELIŃSKA Joanna Członek sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  
 7ŁÓJ Bogusław Członek sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  
 8PIĄTEK Zbigniew Członek sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim  
 9REICHERT Beata Członek sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  
 10SKOWRON Zbigniew Członek sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca