.
.
 
 
. .
Constituency Electoral Commission / Zielona Góra
.
. . The Seat of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . .  
City Zielona Góra 
Address 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7 
Phone 068 3202448 

. . The Members of Constituency Electoral Commission . .
. .
. . . . . . .
No. Surname Names Position Title
 1CIEŚLA-SERŻYSKO Stefania Przewodniczący sędzia Sądu Okręgowego (w stanie spoczynku), Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze  
 2CIERKOŃSKI Krzysztof Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim  
 3HOSZOWSKI Bogumił Zastępca Przewodniczącego sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  
 4CIĄŻYŃSKI Andrzej Członek sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  
 5IWANOWSKI Mirosław Członek sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  
 6KLIMEK-ZIELIŃSKA Joanna Członek sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  
 7ŁÓJ Bogusław Członek sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze  
 8PIĄTEK Zbigniew Członek sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim  
 9REICHERT Beata Członek sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  
 10SKOWRON Zbigniew Członek sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top