.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / giżycki, pow. ...
giżycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 58843
Powierzchnia: 1118.74 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 45780
Liczba wydanych kart: 19230
Liczba głosów oddanych: 19225
Liczba głosów ważnych: 18849
 42.01%
brak34.69%35.87%37.05%38.23%39.41%40.59%41.77%42.95%44.13%45.31% 
............
danych35.86%37.04%38.22%39.40%40.58%41.76%42.94%44.12%45.30%46.49% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora2581.37
2BOROWSKI Marek Stefan208411.06
3BUBEL Leszek Henryk190.10
5ILASZ Liwiusz Marian540.29
6KACZYŃSKI Lech Aleksander437423.21
7KALINOWSKI Jarosław4012.13
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard2821.50
9LEPPER Andrzej Zbigniew350318.58
11PYSZKO Jan160.08
12SŁOMKA Adam Andrzej70.04
13TUSK Donald Franciszek782541.51
14TYMIŃSKI Stanisław260.14
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280604Giżycko, gm.587422052204207437.54
280601Giżycko, m.2437611314113121119446.41
280605Kruklanki, gm.242785285279835.11
280606Miłki, gm.302110481048102934.69
280608Ryn, gm.480918071806179037.58
280610Wydminy, gm.527320042003196438.00
  giżycki, pow. 45780 19230 19225 18849 42.01

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca