.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / giżycki, pow. / Giżycko, gm.
Giżycko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7787
Powierzchnia: 289.76 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5874
Liczba wydanych kart: 2205
Liczba głosów oddanych: 2204
Liczba głosów ważnych: 2074
 37.54%
brak34.69%35.87%37.05%38.23%39.41%40.59%41.77%42.95%44.13%45.31% 
............
danych35.86%37.04%38.22%39.40%40.58%41.76%42.94%44.12%45.30%46.49% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora281.35
2BOROWSKI Marek Stefan1517.28
3BUBEL Leszek Henryk30.14
5ILASZ Liwiusz Marian30.14
6KACZYŃSKI Lech Aleksander47122.71
7KALINOWSKI Jarosław673.23
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard241.16
9LEPPER Andrzej Zbigniew51925.02
11PYSZKO Jan10.05
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek80238.67
14TYMIŃSKI Stanisław50.24
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Świetlica Wiejska w Kamionkach41714114113333.81
2GOK Wilkasy165767467458340.68
3Remiza OSP w Spytkowie64322522522334.99
4Świetlica Wiejska w Sulimach87231431431236.01
5Świetlica w Upałtach Małych41714114112533.81
6Szkoła Podstawowa w Bystrym102640040039338.99
7Świetlica w Sterławkach Małych49614714714529.64
8Świetlica wiejska w Antonowie34616316216047.11
  Giżycko, gm. 5874 2205 2204 2074 37.54

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca