.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. ...
warmińsko-mazurskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1453686
Powierzchnia: 24191.8 km2
Zaludnienie: 60 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1125738
Liczba wydanych kart: 499029
Liczba głosów oddanych: 498927
Liczba głosów ważnych: 494009
 44.33%
brak35.04%37.21%39.38%41.55%43.72%45.89%48.06%50.23%52.40%54.57% 
............
danych37.20%39.37%41.54%43.71%45.88%48.05%50.22%52.39%54.56%56.74% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora76261.54
2BOROWSKI Marek Stefan5526411.19
3BUBEL Leszek Henryk5510.11
5ILASZ Liwiusz Marian13510.27
6KACZYŃSKI Lech Aleksander13121826.56
7KALINOWSKI Jarosław85311.73
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard63161.28
9LEPPER Andrzej Zbigniew8966718.15
11PYSZKO Jan4300.09
12SŁOMKA Adam Andrzej2850.06
13TUSK Donald Franciszek19173038.81
14TYMIŃSKI Stanisław10400.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280100bartoszycki, pow.5127221151211482091841.25
280200braniewski, pow.3483614104141011400840.49
280300działdowski, pow.5133122275222732211943.39
286101Elbląg, m.9999050885508695050950.89
280400elbląski, pow.4404416700166971659037.92
280500ełcki, pow.6494925904259032565039.88
280600giżycki, pow.4578019230192251884942.01
281800gołdapski, pow.2134474797479737735.04
280700iławski, pow.7093632648326453239846.02
280800kętrzyński, pow.5468022088220822186640.40
280900lidzbarski, pow.3429414515145131440742.33
281000mrągowski, pow.3993917191171881698643.04
281100nidzicki, pow.2680511061110581088741.26
281200nowomiejski, pow.3320715350153411520246.23
281300olecki, pow.2672610640106381051839.81
286201Olsztyn, m.13409176018759977525656.69
281400olsztyński, pow.8842036797367883637141.62
281500ostródzki, pow.8387734966349583471741.69
281600piski, pow.4486519174191721890042.74
281700szczycieński, pow.5484223429234292313742.72
281900węgorzewski, pow.1951074247423734438.05
  warmińsko-mazurskie, woj. 1125738 499029 498927 494009 44.33

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca