.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. ...
warmińsko-mazurskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1453686
Powierzchnia: 24191.8 km2
Zaludnienie: 60 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 983
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 983
Liczba uprawnionych do głosowania: 1125738
Liczba wydanych kart: 499029
 44.33%
brak35.04%37.21%39.38%41.55%43.72%45.89%48.06%50.23%52.40%54.57% 
............
danych37.20%39.37%41.54%43.71%45.88%48.05%50.22%52.39%54.56%56.74% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280100bartoszycki, pow.5127221151211482091841.25
280200braniewski, pow.3483614104141011400840.49
280300działdowski, pow.5133122275222732211943.39
286101Elbląg, m.9999050885508695050950.89
280400elbląski, pow.4404416700166971659037.92
280500ełcki, pow.6494925904259032565039.88
280600giżycki, pow.4578019230192251884942.01
281800gołdapski, pow.2134474797479737735.04
280700iławski, pow.7093632648326453239846.02
280800kętrzyński, pow.5468022088220822186640.40
280900lidzbarski, pow.3429414515145131440742.33
281000mrągowski, pow.3993917191171881698643.04
281100nidzicki, pow.2680511061110581088741.26
281200nowomiejski, pow.3320715350153411520246.23
281300olecki, pow.2672610640106381051839.81
286201Olsztyn, m.13409176018759977525656.69
281400olsztyński, pow.8842036797367883637141.62
281500ostródzki, pow.8387734966349583471741.69
281600piski, pow.4486519174191721890042.74
281700szczycieński, pow.5484223429234292313742.72
281900węgorzewski, pow.1951074247423734438.05
  warmińsko-mazurskie, woj. 1125738 499029 498927 494009 44.33
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto70048234025534017433719248.57
2Wieś42525615877415875315681737.34
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0009106733960339573354937.29
2od 5 001 do 10 00025438798407983959716938.68
3od 10 001 do 20 00021763391475914549056942.03
4od 20 001 do 50 00028538412960112957312844045.41
5od 50 001 do 100 0004318618683186821851743.26
6od 100 001 do 200 00023408112690312686612576554.21
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca