.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / gołdapski, pow. ...
gołdapski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 28315
Powierzchnia: 771.93 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 20
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 20
Liczba uprawnionych do głosowania: 21344
Liczba wydanych kart: 7479
 35.04%
brak30.00%30.62%31.24%31.86%32.48%33.10%33.72%34.34%34.96%35.58% 
............
danych30.61%31.23%31.85%32.47%33.09%33.71%34.33%34.95%35.57%36.20% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
281801Banie Mazurskie, gm.332099699697030.00
281802Dubeninki, gm.258690290288134.88
281803Gołdap, gm.1543855815581552636.15
  gołdapski, pow. 21344 7479 7479 7377 35.04
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto1070643834383434440.94
2Wieś1063830963096303329.10
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000590618981898185132.14
2od 5 001 do 10 00000000.00
3od 10 001 do 20 00000000.00
4od 20 001 do 50 0001543855815581552636.15
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca