.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / gołdapski, pow. / Dubeninki, gm.
Dubeninki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3407
Powierzchnia: 205.18 km2
Zaludnienie: 16 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2586
Liczba wydanych kart: 902
 34.88%
brak30.00%30.62%31.24%31.86%32.48%33.10%33.72%34.34%34.96%35.58% 
............
danych30.61%31.23%31.85%32.47%33.09%33.71%34.33%34.95%35.57%36.20% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach ul. Henryka Mereckiego 6153454254252735.33
2Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach ul. Plac Wolności 1105236036035434.22
=   2586  902  902  881  34.88 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca