.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / gołdapski, pow. / Banie Mazurskie, gm.
Banie Mazurskie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4372
Powierzchnia: 205.02 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3320
Liczba wydanych kart: 996
 30.00%
brak30.00%30.62%31.24%31.86%32.48%33.10%33.72%34.34%34.96%35.58% 
............
danych30.61%31.23%31.85%32.47%33.09%33.71%34.33%34.95%35.57%36.20% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich ul. Konopnickiej 12193661761759931.87
2Szkoła Podstawowa w Lisach53914814814727.46
3Szkoła Podstawowa w Żabinie84523123122427.34
=   3320  996  996  970  30.00 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca