.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / kętrzyński, pow. ...
kętrzyński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 69996
Powierzchnia: 1212.97 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 51
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 51
Liczba uprawnionych do głosowania: 54680
Liczba wydanych kart: 22088
 40.40%
brak34.57%35.67%36.77%37.87%38.97%40.07%41.17%42.27%43.37%44.47% 
............
danych35.66%36.76%37.86%38.96%40.06%41.16%42.26%43.36%44.46%45.57% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280802Barciany, gm.552520322032200336.78
280803Kętrzyn, gm.641022162216219334.57
280801Kętrzyn, m.2360610735107301062245.48
280804Korsze, gm.884131013101307735.08
280805Reszel, gm.691526142613259937.80
280806Srokowo, gm.338313901390137241.09
  kętrzyński, pow. 54680 22088 22082 21866 40.40
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto3217814362143561422344.63
2Wieś2250277267726764334.33
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000338313901390137241.09
2od 5 001 do 10 0001885068626861679536.40
3od 10 001 do 20 000884131013101307735.08
4od 20 001 do 50 0002360610735107301062245.48
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca