.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / giżycki, pow. / Miłki, gm.
Miłki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4059
Powierzchnia: 169.43 km2
Zaludnienie: 23 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3021
Liczba wydanych kart: 1048
Liczba głosów oddanych: 1048
Liczba głosów ważnych: 1029
 34.69%
brak34.69%35.87%37.05%38.23%39.41%40.59%41.77%42.95%44.13%45.31% 
............
danych35.86%37.04%38.22%39.40%40.58%41.76%42.94%44.12%45.30%46.49% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora30.29
2BOROWSKI Marek Stefan575.54
3BUBEL Leszek Henryk10.10
5ILASZ Liwiusz Marian60.58
6KACZYŃSKI Lech Aleksander20119.53
7KALINOWSKI Jarosław484.66
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard90.87
9LEPPER Andrzej Zbigniew38237.12
11PYSZKO Jan50.49
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek31730.81
14TYMIŃSKI Stanisław00.00
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Ośrodek Kultury w Miłkach ul. Szkolna 1124945745745136.59
2Konopki Wielkie Nr 12 (lokal byłej Szkoły Podstawowej)60819519519332.07
3Szkoła Podstawowa w Rydzewie116439639638534.02
  Miłki, gm. 3021 1048 1048 1029 34.69

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca