.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kazimierski, pow. / Skalbmierz, gm.
Skalbmierz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7230
Powierzchnia: 86.21 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5645
Liczba wydanych kart: 2137
Liczba głosów oddanych: 2135
Liczba głosów ważnych: 2124
 37.86%
brak31.52%32.19%32.86%33.53%34.20%34.87%35.54%36.21%36.88%37.55% 
............
danych32.18%32.85%33.52%34.19%34.86%35.53%36.20%36.87%37.54%38.22% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora140.66
2BOROWSKI Marek Stefan994.66
3BUBEL Leszek Henryk20.09
5ILASZ Liwiusz Marian30.14
6KACZYŃSKI Lech Aleksander49423.26
7KALINOWSKI Jarosław1888.85
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard80.38
9LEPPER Andrzej Zbigniew107150.42
11PYSZKO Jan20.09
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek24111.35
14TYMIŃSKI Stanisław20.09
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, ul. Kanonijska 7112849049048943.44
2Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, ul. Ppor. Sokoła 55167659259259135.32
3Remiza OSP w Boszczynku89432732532336.58
4Świetlica Wiejska w Tempoczowie Kolonii63526226226141.26
5Zespół Szkół w Topoli131246646646035.52
  Skalbmierz, gm. 5645 2137 2135 2124 37.86

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca