.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kazimierski, pow. / Skalbmierz, gm.
Skalbmierz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7230
Powierzchnia: 86.21 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5645
Liczba wydanych kart: 2137
 37.86%
brak31.52%32.19%32.86%33.53%34.20%34.87%35.54%36.21%36.88%37.55% 
............
danych32.18%32.85%33.52%34.19%34.86%35.53%36.20%36.87%37.54%38.22% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, ul. Kanonijska 7112849049048943.44
2Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, ul. Ppor. Sokoła 55167659259259135.32
3Remiza OSP w Boszczynku89432732532336.58
4Świetlica Wiejska w Tempoczowie Kolonii63526226226141.26
5Zespół Szkół w Topoli131246646646035.52
=   5645  2137  2135  2124  37.86 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca