.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. ...
świętokrzyskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1312508
Powierzchnia: 11707.9 km2
Zaludnienie: 112 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 932
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 932
Liczba uprawnionych do głosowania: 1040000
Liczba wydanych kart: 467232
 44.93%
brak35.13%37.13%39.13%41.13%43.13%45.13%47.13%49.13%51.13%53.13% 
............
danych37.12%39.12%41.12%43.12%45.12%47.12%49.12%51.12%53.12%55.13% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260100buski, pow.6217626902268862669943.27
260200jędrzejowski, pow.7211730847308413061442.77
260300kazimierski, pow.2995910525105231046235.13
266101Kielce, m.16708492072920289155455.11
260400kielecki, pow.15171066051660436553643.54
260500konecki, pow.7024531619316173135845.01
260600opatowski, pow.4599818257182561807839.69
260700ostrowiecki, pow.9687640066400563980341.36
260800pińczowski, pow.3509414950149471481142.60
260900sandomierski, pow.6637228906289032867943.55
261000skarżyski, pow.6748430914309073071645.81
261100starachowicki, pow.7765634163341573392843.99
261200staszowski, pow.5953624614246132441941.34
261300włoszczowski, pow.3769317346173451719346.02
  świętokrzyskie, woj. 1040000 467232 467122 463850 44.93
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto49815324124324117223973148.43
2Wieś54184722598922595022411941.71
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0007662731456314543117441.05
2od 5 001 do 10 00026193411041511038410950242.15
3od 10 001 do 20 00022436393613936049290241.72
4od 20 001 do 50 00015998073024730167248045.65
5od 50 001 do 100 00015001266652666366623844.43
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00016708492072920289155455.11
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca