.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / staszowski, pow. ...
staszowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 77134
Powierzchnia: 924.84 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 59
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 59
Liczba uprawnionych do głosowania: 59536
Liczba wydanych kart: 24614
 41.34%
brak38.42%38.82%39.22%39.62%40.02%40.42%40.82%41.22%41.62%42.02% 
............
danych38.81%39.21%39.61%40.01%40.41%40.81%41.21%41.61%42.01%42.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
261201Bogoria, gm.625624042404238838.43
261202Łubnice, gm.345814641464144642.34
261203Oleśnica, gm.317812681268124439.90
261204Osiek, gm.622826082608258641.88
261205Połaniec, gm.946740084008398342.34
261206Rytwiany, gm.506820252025201739.96
261207Staszów, gm.2183991239123905741.77
261208Szydłów, gm.404217141713169842.40
  staszowski, pow. 59536 24614 24613 24419 41.34
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto2196898049804974544.63
2Wieś3756814810148091467439.42
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000663627322732269041.17
2od 5 001 do 10 0002159487518750868940.53
3od 10 001 do 20 000946740084008398342.34
4od 20 001 do 50 0002183991239123905741.77
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca