.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. ...
świętokrzyskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1312508
Powierzchnia: 11707.9 km2
Zaludnienie: 112 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1040000
Liczba wydanych kart: 467232
Liczba głosów oddanych: 467122
Liczba głosów ważnych: 463850
 44.93%
brak35.13%37.13%39.13%41.13%43.13%45.13%47.13%49.13%51.13%53.13% 
............
danych37.12%39.12%41.12%43.12%45.12%47.12%49.12%51.12%53.12%55.13% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora45840.99
2BOROWSKI Marek Stefan5117211.03
3BUBEL Leszek Henryk7230.16
5ILASZ Liwiusz Marian11220.24
6KACZYŃSKI Lech Aleksander14057030.31
7KALINOWSKI Jarosław153493.31
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard59771.29
9LEPPER Andrzej Zbigniew12237826.38
11PYSZKO Jan2960.06
12SŁOMKA Adam Andrzej2960.06
13TUSK Donald Franciszek12071526.02
14TYMIŃSKI Stanisław6680.14
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260100buski, pow.6217626902268862669943.27
260200jędrzejowski, pow.7211730847308413061442.77
260300kazimierski, pow.2995910525105231046235.13
266101Kielce, m.16708492072920289155455.11
260400kielecki, pow.15171066051660436553643.54
260500konecki, pow.7024531619316173135845.01
260600opatowski, pow.4599818257182561807839.69
260700ostrowiecki, pow.9687640066400563980341.36
260800pińczowski, pow.3509414950149471481142.60
260900sandomierski, pow.6637228906289032867943.55
261000skarżyski, pow.6748430914309073071645.81
261100starachowicki, pow.7765634163341573392843.99
261200staszowski, pow.5953624614246132441941.34
261300włoszczowski, pow.3769317346173451719346.02
  świętokrzyskie, woj. 1040000 467232 467122 463850 44.93

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca