.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / włoszczowski, pow. ...
włoszczowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 48542
Powierzchnia: 906.38 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 37693
Liczba wydanych kart: 17346
Liczba głosów oddanych: 17345
Liczba głosów ważnych: 17193
 46.02%
brak37.83%38.89%39.95%41.01%42.07%43.13%44.19%45.25%46.31%47.37% 
............
danych38.88%39.94%41.00%42.06%43.12%44.18%45.24%46.30%47.36%48.43% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1510.88
2BOROWSKI Marek Stefan12637.35
3BUBEL Leszek Henryk170.10
5ILASZ Liwiusz Marian410.24
6KACZYŃSKI Lech Aleksander448826.10
7KALINOWSKI Jarosław6884.00
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard1741.01
9LEPPER Andrzej Zbigniew700540.74
11PYSZKO Jan80.05
12SŁOMKA Adam Andrzej100.06
13TUSK Donald Franciszek331719.29
14TYMIŃSKI Stanisław310.18
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
261301Kluczewsko, gm.405919641964194448.39
261302Krasocin, gm.835437623762373245.03
261303Moskorzew, gm.245411421142113446.54
261304Radków, gm.219983283281737.84
261305Secemin, gm.425617411741172540.91
261306Włoszczowa, gm.1637179057904784148.29
  włoszczowski, pow. 37693 17346 17345 17193 46.02

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca