.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kazimierski, pow. ...
kazimierski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 37551
Powierzchnia: 422.48 km2
Zaludnienie: 88 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 29959
Liczba wydanych kart: 10525
Liczba głosów oddanych: 10523
Liczba głosów ważnych: 10462
 35.13%
brak31.52%32.19%32.86%33.53%34.20%34.87%35.54%36.21%36.88%37.55% 
............
danych32.18%32.85%33.52%34.19%34.86%35.53%36.20%36.87%37.54%38.22% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora780.75
2BOROWSKI Marek Stefan7807.46
3BUBEL Leszek Henryk140.13
5ILASZ Liwiusz Marian140.13
6KACZYŃSKI Lech Aleksander254524.33
7KALINOWSKI Jarosław7286.96
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard660.63
9LEPPER Andrzej Zbigniew454243.41
11PYSZKO Jan60.06
12SŁOMKA Adam Andrzej10.01
13TUSK Donald Franciszek167716.03
14TYMIŃSKI Stanisław110.11
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
260301Bejsce, gm.362311421142113631.52
260302Czarnocin, gm.347913271327131738.14
260303Kazimierza Wielka, gm.1402748904890485834.86
260304Opatowiec, gm.318510291029102732.31
260305Skalbmierz, gm.564521372135212437.86
  kazimierski, pow. 29959 10525 10523 10462 35.13

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca