.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie, woj. / kazimierski, pow. / Bejsce, gm.
Bejsce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4503
Powierzchnia: 57.74 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3623
Liczba wydanych kart: 1142
Liczba głosów oddanych: 1142
Liczba głosów ważnych: 1136
 31.52%
brak31.52%32.19%32.86%33.53%34.20%34.87%35.54%36.21%36.88%37.55% 
............
danych32.18%32.85%33.52%34.19%34.86%35.53%36.20%36.87%37.54%38.22% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora80.70
2BOROWSKI Marek Stefan635.55
3BUBEL Leszek Henryk10.09
5ILASZ Liwiusz Marian60.53
6KACZYŃSKI Lech Aleksander26223.06
7KALINOWSKI Jarosław1099.60
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard40.35
9LEPPER Andrzej Zbigniew51345.16
11PYSZKO Jan10.09
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek16714.70
14TYMIŃSKI Stanisław20.18
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach234075175174932.09
2Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach122535835835429.22
3DPS w Bejscach5833333356.90
  Bejsce, gm. 3623 1142 1142 1136 31.52

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca