.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / lęborski, pow. ...
lęborski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 65122
Powierzchnia: 706.99 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 49135
Liczba wydanych kart: 23679
Liczba głosów oddanych: 23677
Liczba głosów ważnych: 23486
 48.19%
brak35.40%36.97%38.54%40.11%41.68%43.25%44.82%46.39%47.96%49.53% 
............
danych36.96%38.53%40.10%41.67%43.24%44.81%46.38%47.95%49.52%51.10% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora2471.05
2BOROWSKI Marek Stefan277511.82
3BUBEL Leszek Henryk320.14
5ILASZ Liwiusz Marian590.25
6KACZYŃSKI Lech Aleksander659728.09
7KALINOWSKI Jarosław2150.92
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard2781.18
9LEPPER Andrzej Zbigniew312313.30
11PYSZKO Jan130.06
12SŁOMKA Adam Andrzej180.08
13TUSK Donald Franciszek1009442.98
14TYMIŃSKI Stanisław350.15
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
220803Cewice, gm.509823932393236946.94
220801Lębork, m.2765514110141081402451.02
220802Łeba, m.326915921592158348.70
220804Nowa Wieś Lęborska, gm.900141284128408845.86
220805Wicko, gm.411214561456142235.41
  lęborski, pow. 49135 23679 23677 23486 48.19

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca