.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / lęborski, pow. ...
lęborski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 65122
Powierzchnia: 706.99 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 43
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 43
Liczba uprawnionych do głosowania: 49135
Liczba wydanych kart: 23679
 48.19%
brak35.40%36.97%38.54%40.11%41.68%43.25%44.82%46.39%47.96%49.53% 
............
danych36.96%38.53%40.10%41.67%43.24%44.81%46.38%47.95%49.52%51.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
220803Cewice, gm.509823932393236946.94
220801Lębork, m.2765514110141081402451.02
220802Łeba, m.326915921592158348.70
220804Nowa Wieś Lęborska, gm.900141284128408845.86
220805Wicko, gm.411214561456142235.41
  lęborski, pow. 49135 23679 23677 23486 48.19
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto3092415702157001560750.78
2Wieś1821179777977787943.80
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000326915921592158348.70
2od 5 001 do 10 000921038493849379141.79
3od 10 001 do 20 000900141284128408845.86
4od 20 001 do 50 0002765514110141081402451.02
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca